Zoek in de website

Hieronder staan alle evenementen zoals weergegeven in volgorde ook op de site, met naast de datum een korte omschrijving, en de regio waarin het evenement zal plaatsvinden. In de loop van het jaar zullen we uitgebreidere informatie over de evenementen verstrekken, aangegeven tijden kunnen nog wijzigen maar met deze voorlopige agenda kan iedereen al ruimte houden in de agenda! Ook is het mogelijk mee te helpen aan de organisatie van een evenement, bijvoorbeeld in je eigen regio, heb je interesse om ons te helpen, mail dan naar info@bmwmclub.nl en laat ons weten waarmee je kunt helpen.

Betaling evenementen:

De inschrijfbedragen voor de evenementen moet worden overgemaakt naar het rekeningnummer van de BMW M Club NL onder vermelding van zijn of haar naam en kenteken en datum evenement: NL81 INGB 0007 5654 35.

LET OP: wij zullen geen facturen verzenden voor de evenementen, alle bedragen dient u bij inschrijving of uiterlijk 2 weken voor de datum van een evenement over te maken op de rekening van de BMW M Club!

*Door deel te nemen aan onze evenementen, verklaart u mede namens de door u meegebrachte personen geheel voor eigen risico deel te nemen, en vrijwaart de organisatie en de overige deelnemers voor elke vorm van schade jegens hem/haar zelf en derden. BMW M Club Nederland kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld.