Zoek in de website

De zomer loopt al snel op zijn einde, de vakanties zijn zo goed als voorbij, de BMW M Club Nederland kan terugkijken op een prachtig 2017 tot nu toe. We hadden begin 2017 als bestuur niet durven dromen dat we begin september al 76 actieve leden binnen onze club zouden hebben, we kunnen terugkijken op leuke succesvolle evenementen en het jaar is nog niet eens om. We hebben heel binnenkort de Europatour op het programma staan en achter de schermen zijn we druk met een leuke jaarafsluiter en kijken we natuurlijk al vooruit naar 2018.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UPDATE 13-10-2017
We kunnen inmiddels trots vertellen dat de evenementencommissie gevuld en wij voor deze commissie geen leden zoeken. Uiteraard zijn wij nog wel hard op zoek naar versterking voor de andere commissies binnen de club. Lees hieronder snel verder hoe en wat!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

We hebben als bestuur nieuwe energie gekregen na de vakantieperiode en willen de club verder uitbouwen en mooie evenementen organiseren, als bestuur willen we de leden vragen daarbij te helpen. De BMW M Club is er voor maar ook door de leden, en daarom gaan we een verdere verbetering in de club-organisatie doorvoeren. Om bepaalde taken van het bestuur beter te kunnen regelen en leden meer te betrekken bij de voorbereiding en organisatie van de activiteiten binnen de club, gaan we starten met commissies.

In feite is een commissie een groepje clubleden die bepaalde taken van het bestuur van de club gedelegeerd krijgt. Op die manier kunnen we alles wat binnen de club gebeuren moet ook in de toekomst blijven doen, zeker als onze club verder gaat groeien zal het voor een bestuur met 5 personen steeds lastiger worden alles te regelen, de commissies zijn daarom een welkome aanvulling.

In de laatste bestuursvergadering hebben we bekeken welke commissies wenselijk zijn. Sowieso zijn we wettelijk verplicht een kascommissie op te richten die de financiële situatie van de club moet controleren voor de Algemene Ledenvergadering (ALV). Daarnaast gaan we een evenementencommissie, sponsorcommissie, commissie communicatie en public relations, ledencommissie en geschillencommissie opzetten.


Omdat niet alles in eens gaat hebben we besloten te gaan starten met het uitrollen van een kascommissie (KC) en is de werving hiervoor onlangs op ons forum al gestart. Daarnaast willen we ook de Evenementencommissie (EC) en Sponsorcommissie (SC) zo snel mogelijk in werking hebben en zijn deze binnen het bestuur al opgestart. Alle andere commissies zullen in een later stadium volgen.

Concreet zoeken we dus clubleden die graag belangeloos* hun talent willen inzetten binnen een of meerdere commissies van de club. Dus wil je ons helpen dan is dit je kans.

Voor de Kascommissie (KC) zoeken we mensen die de administratie van de club controleren voor de Algemene Ledenvergadering (ALV), het gaat in dit geval om de administratie van 2017 én 2018. Er mogen geen bestuursleden in deze commissie actief zijn maar een spilfunctie voor het opstellen en aanleveren van de administratie is wel weggelegd voor de penningmeester van de club. Je moet dus administratieve kennis hebben en goed kunnen samenwerken, de ALV zal uiteindelijk je aanstelling moeten goedkeuren en je werkzaamheden voor akkoord bevestigen. Meer informatie over de KC kun je vinden in deze link.

Voor de Sponsorcommissie (SC) zoeken we mensen die de sponsoren van de club benaderen, onderhouden en uitbouwen, het gaat in dit geval om de sponsoring voor 2018 en de begroting voor 2019. Je moet het dus leuk vind om met een team van enthousiaste mede clubleden contacten te leggen en te onderhouden met sponsoren, enige ervaring met netwerken en goed kunnen samenwerken zijn zeker niet onbelangrijk. Meer informatie over de SC kun je vinden in deze link.

Heb je interesse om in een van de commissies je talent te ontplooien binnen de club en is je ambitie daarmee de club voor de toekomst vooruit te helpen, meld je dan aan. Stuur ons een korte motivatie per mail waarom je denkt dat een bepaalde commissie bij je past, beter nog geef ons aan waarom de commissie niet zonder je kan. Verder mag je naast je naam ook iets over je zelf vertellen middels een relevante CV. Aanmelden kan per email aan info@bmwmclub.nl

* de inzet voor een bepaalde commissie zal zonder onkostenvergoeding zijn, net als de leden van het clubbestuur zullen ook commissieleden alle activiteiten die nodig zijn voor uitvoering van hun taak kosteloos uitvoeren in het belang van de club